Kuali Asian Kitchen 

Restaurant | 5500sqft | 2004 | Singapore