California Pizza Kitchen 

Restaurants | 5000sqft | 1998 till present | Asia Region